Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές, Σάββατο 8.00-17.00

Aγροτική περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης, Διαβατά, 57008fytokipo@gmail.com

Φυτώρια
Θεσσαλονίκης

Σχεδιασμός & Κατασκευή Κήπων και Έργων Πρασίνου