Ασημοσορβιά – Sorbus

Sorbus aria – Ασημοσορβιά

Sorbus aucuparia – Αγριοσορβιά

Sorbus domestica – Ήμερη σορβιά

Η Σορβιά είναι φυλλοβόλο δένδρο μεσαίου μεγέθους, με στρογγυλή κόμη, με γκρίζο και λείο κορμό. Τα φύλλα είναι σύνθετα, φτερωτά με σχεδόν άμισχα φυλλάρια, λογχοειδή.
Οι καρποί της έχουν στυφή γεύση, συλλέγονται αργά το φθινόπωρο όταν αποκτήσουν σκούροπράσινο χρώμα.

Τελικό ύψος: 15-20m

Τελική εξάπλωση: 4-6m

Θέση: ηλιόλουστη

Πότισμα: κανονικό

Ρυθμός ανάπτυξης: Γρήγορος

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιο – Ιούνιο

Ανθεκτικότητα: στο κρύο και στη ζέστη