Κομβόλβουλους – Convolvolus cneorum

Ο Κονβόλβουλος Κνεόρουμ είναι πολυετής, αειθαλής πόα με έρπουσα μορφή. Είναι κατάλληλο για εδαφοκάλυψη. Έχει ελλειψοειδή, χνουδωτά, μεταξένια, αργυρόχρωμα φύλλα. Ανθοφορεί 5- 6 μήνες με μεγάλα, λευκά λουλούδια. Αναπτύσσεται σε ξηρικά, στραγγερά, εδάφη.

Τελικό ύψος: 2m

Τελική εξάπλωση: 1m

Θέση: ηλιόλουστη

Πότισμα: μέτριο

Ρυθμός ανάπτυξης: αργός

Περίοδος ανθοφορίας: Μάιο – αύγουστο

Ανθεκτικότητα: στη ζέστη, χρειάζεται προστασία από τον παγετό