Πικέα κόνικα – Abies picea albertiana conica

Η Πικέα είναι κωνοφόρο δέντρο βραδείας ανάπτυξης που τα πρώτα 10 χρόνια δεν ξεπερνά τα 0,80m σε ύψος. Η βλάστησή του είναι πυκνή και συμμετρική και το φύλλωμά του είναι πράσινο. Πολύ ανθεκτικό δέντρο χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, αλλά με προτίμηση στα καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο κόκκινος τετράνυχος που μπορεί να προσβάλει τα φύλλα του.

Είδος Φυλλώματος: Αειθαλές

Διαστάσεις: Μέγιστο ύψος 2,5μ / μέγιστη διάμετρος 1,5μ

Ελάχιστη ανεκτή θερμοκρασία: -40 °C

Κατηγορία: Ετικέτα: