Σεκόια – Sequoia gigantean

Η Σεκόια είναι κωνοφόρο με βελονοειδές, καταπράσινο φύλλωμα σαν του Τάξου (Ίταμου) με δίσειρη και σπειροειδή διάταξη. Είναι το ψηλότερο φυτό του κόσμου, καθώς μπορεί να φτάσει και τα 50 μέτρα και είναι αργής ανάπτυξης. Αναπτύσσεται σε βαθιά, υγρά και καλά στραγγιζόμενα εδάφη, καθώς και σε ηλιόλουστες θέσεις φύτευσης. Ανήκει στην οικογένεια των
Κυπαρισσοειδών. Είναι μακρόβιο δέντρο, αφού ζει 1.200 με 1.800 χρόνια.

Φως: Πλήρη έκθεση στον ήλιο

Είδος Φυλλώματος: Αειθαλές

Απαιτήσεις σε νερό: Μικρές απαιτήσεις

Μέγιστο ύψος: 50m

Πλάτος: 8-10m

Ρυθμός ανάπτυξης: Αργή

Θερμοκρασίες αντοχής: -15/+28οC

Κατηγορία: Ετικέτα: