Σκλήθρο – Alnus glutinosa

Είναι δέντρο φυλλοβόλο με ευθυτενή κορμό και κωνική κόμη κωνοειδή κόμη, με γκρι-μοβ μπουμπούκια. Καρποφορεί το Φθινόπωρο.

Τελικό ύψος: 10-15m

Τελική εξάπλωση: 4-8m

Θέση: ηλιόλουστη, ημισκία

Πότισμα: Μέτριο

Ρυθμός ανάπτυξης: Κανονική

Περίοδος ανθοφορίας: Άνοιξη

Ανθεκτικότητα: στη ζέστη και στο κρύο